Enstrüman Müzesi

Tümata Enstrüman Müzesi

TÜMATA; Türk Musikisi´nin tarih ve coğrafya bakımından devamlılık ve bütünlük gösterdiği inancı ile Türk´ün bulunduğu her yerin musikisini detayı ile incelemek ve yaşatmak çabasındadır. Üç yüzden fazla otantik Türk musikisi âleti bu gaye ile toplanmış ve bir müze oluşturulmuştur.

Aynı zamanda Tümata Grubu’nun çalışmalarına da mekânlık yapan müze, Alemdar Cad. 12/3, Sultanahmet – İstanbul adresinde hizmet vermektedir.

Tümata müzesinde bulunan enstrümanların bir kısmı aşağıda listelenmiştir.

 • Akordeon (Tatar)
 • Asatayak (Kazakistan)
 • Aşık sazı (Azerbaycan)
 • Ayaklı Santur (Doğu Türkistan)
 • Bağlama (Anadolu)
 • Bas Şerter (Kazakistan)
 • Bayça (Tataristan)
 • Biwa (Japonya)
 • Cura (Anadolu)
 • Çan (Asya)
 • Çarango (Peru)
 • Çeng (Selçuklu)
 • Çeng (Pazırık)
 • Çeng (Uygur)
 • Çeng (Pazırık)
 • Çeng (Osmanlı)
 • Darbuka (Anadolu)
 • Deniz Kabuğu (Hindistan)
 • Deve Çanı (Asya)
 • Didjerido (Avusturalya)
 • Diyapozon
 • Dombra (Kazakistan)
 • Dombra (Türkistan)
 • Dutar (Türkmenistan)
 • Dutar (Doğu Türkistan (Uygur))
 • Eltek
 • Erbane (Anadolu)
 • Erhu (Çin)
 • Gekkin (Japonya)
 • Gıçek (Uygur)
 • Gitar (İspanya)
 • Gubuz, şankopuz (Kazakistan)
 • Harmonium (Hindistan)
 • Hint Davulu (Hindistan)
 • Huzkırık (Kazakistan)
 • Kabak Kemane (Anadolu)
 • Kajon (İspanya)
 • Kaynana Zırıltısı (Tatar)
 • Keman (Avrupa)
 • Kemane (Türkiye)
 • Kemençe (Azerbaycan)
 • Kemençe (Kırgızistan)
 • Kemençe (Karadeniz)
 • Kemneçe (Özbekistan)
 • Kılkopuz (Altay)
 • Klasik Kemençe (Anadolu)
 • Komuz (Kırgızistan)
 • Kopuz (Uygur)
 • Kora (Afrika)
 • Koray (Tataristan)
 • Koto (Çin)
 • Lir (İsviçre)
 • Mandolin (İtalya)
 • Marimba (Güney Amerika)
 • Mazhar (Anadolu)
 • Mehter zili (Anadolu)
 • Murinur (Moğolisyan, Tuva)
 • Nay (İran)
 • Nefir (Asya)
 • Ney
 • Panflüt, Miskal
 • Rain Pipe (Endonezya)
 • Ramazan Davulu (Anadolu)
 • Rebab (Afgan, Tacik)
 • Rebab (Orta Asya)
 • Rübab (Afganistan)
 • Rübab, Koçkarca (Özbekistan)
 • Rübab, Koçkarca (Uygur)
 • Santur (İran)
 • Sapai (Uygur)
 • Setar (İran)
 • Sitar (Hindistan)
 • Şaman Davulu (Altay)
 • Şamisen (Japonya)
 • Şerter (Kazakistan)
 • Tabla (Hindistan)
 • Tanbur (Selçuklu)
 • Tanbur (Özbekistan)
 • Tar (Tebriz)
 • Tar (Azerbaycan)
 • Tar (İran)
 • Tef (Anadolu)
 • Tıngırtı Kutusu  (Cerrahpaşa)
 • Trompet
 • Tulum (Anadolu)
 • Ud (Anadolu)
 • Urmevi’nin icadı olan müzik aleti (Orta Asya)
 • Yatugan (Kazakistan)
 • Yatugan (Başkurt)
 • Yunuslu Yatak
 • Ziller (Kazakistan)
 • Ziller (Anadolu)
 • Zurna (Trakya)

 

Bir Cevap Yazın