Dostluk Köprüsü Festivali

Doğu ve Batı’nın kutsal ve iyileştirici sesleri toplumun ve kalbin dilidir. Dostluk köprüleri projesi 1993 de etnomüzikolog, müzik terapist, müzik-sufizm bağlantıları ustası Dr. Rahmi Oruç Güvenç tarafından başlatılmış ve sürdürülmektedir. Farklı müzik ve dansların sahnede san’at uygulaması şeklinde takdimi Dr. Güvenç’in düşüncesidir. O’nun geleneğinin kökleri o’nu Uzak Doğu’dan, Uzak Batı’ya köprüler kurmaya yönlendirmiştir.

Dostluk köprüleri projesi 1993’den beri değişik sanatçılar ve terapistler tarafından Türkiye’de ve Avrupa’da değişik yer ve zamanlarda icra edilmiştir: İstanbul, Ankara, Zürih, Basel, Münih, Essen, Hamburg, Salzburg, Viyana, Madrid, Barselona, Brüksel, Berlin, Nevşehir, Ürgüp, v.b.

Köprüler, diğerine uzak olan birçok farklı inanışları, hayat tarzlarını, deneyimleri, kültür birliği halinde yaşamayı sağlamaktadır.

Dostluk köprüleri projesi, bir yandan orijinallikleri korumayı, diğer yandan hoşgörü ve Dostluk İklimi’nin yaşanmasını hedeflemektedir. Kişilere rahat ve huzurlu nefes alışı sağlayan ve sözsüz ifade vasıtası olan müzik, doğrudan kalp’ten doğan ve diğer kalpler’e ulaşan bir dildir ve bütün âlemde hissedilir.

Danslar ve şarkılar, dostluk, sevgi, merhamet, şükür, hamd, tevazu, cömertlik, sabır, neşe duyguları ve doğru – güzel istekleri oluşturmayı hedefler. İcraatta arkaik baksı melodileri, farklı kültürlerin artistik ve spritüel folklorik ezgileri sunulmaktadır. Müzik ve dans binlerce yıldan beri yeryüzünde uygulanır, özellikle ruh ve beden birliği için dengeye getirici özelliğinden yararlanılır. Dünyamızda belki de bu eski tedavi geleneğinin bulunduğu ve yaşatıldığı yerler Orta – Asya ve Anadolu Türk Kültürü bölgeleridir.

Anadolu’da 150 yıl öncesine kadar yaşayan müzik ve hareket terapisi geleneği Dr. Rahmi Oruç Güvenç tarafından tekrar gündeme taşınmış olup, kullanılan malzemeler ve deneyler, icraat ve klinik bağlantılar ile tarih, san’at, bilim ve tıp alanına sunulmuştur.

Bütün dinler ve bütün mânevi yollar insanlığın mânevi olgunluğunu istemekte ve bu konuda insanlığı aydınlatmaya çalışmakta, iç barış, âheng ve denge için tavsiyeler ve uygulamalar üzerinde durulmaktadır. İslâm sufizminde bu görüşler müzik ve hareketlerle desteklenmekte dir (ritueller, sema, ilâhiler, Allahın güzel isimlerinin anılması gibi). Bu noktada şifa ile maddi – manevi bağlantılar görülebilir. Birlikte ahengli yaşamak için kültürel ve mânevi değerlerin, köklerin unutulmaması  ve diğer kütürel ve mânevi değerlerin tanınması, bu konuda korkulardan (yabancılık) sıyrılmak gerekmektedir.

Dostluk köprüleri projelerinin genel anlayışı barış mesajı, birlik ve insanlığın otak değerleridir.

Bir Cevap Yazın