Enstrümanlar

rebabRebab

üç telli bir müzik aletidir. Bu tellerden ikisi ipek üzerine metal sarım, bir tanesi ise at kuyruğundan yapılmıştır. Ağırlıklı olarak at kuyruğundan yapılan telden çalınır.

Yayla icra edilen bir sazdır. Yay da yine at kuyruğundan yapılmaktadır.

Gövdesi hindistan cevizinden yapılır ve erkseriyetle yayın balığı derisiyle kaplanır.

Rebab hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

enst_ney

Ney

Kamıştan yapılır. İçi boş olup yedi deliği vardır. Üflenerek çalınır. Değişik akortlar için değişik boyda neyler kullanılır.

enst_ud-kopuz

Ud – Kopuz

Onbir telli, mızrapla çalınan bir enstrümandır. Kısa saplı ve geniş gövdelidir. Asya kökenlidir. Daha küçük gövdeli ve üzeri deri kaplı olanına Kopuz denir.

enst_tanbur

Tanbur

Uzun saplı, yedi tellidir. Kaplumbağa kabuğundan bir mızrapla çalınır.

enst_ceng

Çeng

Asya kökenli, ondört ila yirmidört telli olabilen, diz üstüne dik olarak tutularak iki elle çalınan bir enstrümandır. Arp’ın atası sayılır. Eskiden mevlevi musikisinde ve klasik musikide kullanılırdı.

enst_kanun

Kanun

Yetmişbeş telli, mızrapla çalınan, Asya kökenli bir enstrümandır. Dizler üzerine konularak çalınır.

enst_saz-baglama-cura

Saz, Bağlama, Cura

Yedi telli, uzun saplıdır. Mızrapla çalınır. Halk musikisinin en önemli enstrümanıdır.

enst_dombra-dutar

Dombra, dutar

İki telli, arpejle çalınan, bilhassa baksılar tarafından kullanılan bir enstrümandır. Orta Asya’nın hemen her bölgesinde kullanılmaktadır.

enst_kilkopuz

Kılkopuz

İki telli, telleri at kuyruğundan yapılan, gövdesinin bir kısmı deri kaplı ağaç olan ve at kuyruğundan yapılmış bir yayla çalınır. Asya şaman ve baksılarının en önemli enstrümanlarındandır.

enst_rubab

Rübab (Koçkarca)

Beş telli, mızrapla çalınan, uzun saplı, ağaç gövdesinin üzerine deri gerilerek yapılmış, sapla gövdenin birleştiği yerde koç boynuzu gibi parça bulunan bir enstrümandır. Özbek, Uygur ve Tacik Türklerinde çalınır.

enst_tar

Tar

11 telli, iki bölmeli ve dut ağacından oyularak yapılmış gövdesinin üstü deri kaplı, uzun saplı, mızrapla çalınan bir enstrümandır. Azerbaycan ve Özbekistan Türklerinin en önemli enstrümanlarındandır.

enst_miskal

Miskal

Yanyana birleştirilmiş değişik boylardaki kamış parçalarından meydana gelmiş, üflenerek çalınan, Asya kökenli bir enstrümandır. Uygur duvar fresklerinde de görülmektedir. Osmanlı’nın son dönemine kadar Türk musikisinde kullanılmıştır. Güney Amerika ve Romanya’da Panflüt olarak isimlendirilmektedir.

enst_gubuz-sankopuz

Gubuz (Şan kopuz)

Tel bir çember içine takılan çelik yayın ağız boşluğunda çalınması ile ses verir. Bütün Türk boylarında kullanılmaktadır. Yakutistanın milli enstrümanıdır.

enst_mey_balaban

Mey (Balaban)

Ağaçtan yapılan, kavala benzeyen gövdeye kamıştan yapılmış parçaya üflenerek çalınır.

enst_kabakkemane-gicek-keme

Kabak kemane (Gıçek, kemençe)

Gövdesi su kabağından veya oyma ağaçtan yapılır, üzerine deri gerilir. Kısa saplı, üç veya dört tellidir. Yayla çalınır.

enst_kaval

Kaval

Ağaçtan yapılır, Uzun ve kısa, dilli ve dilsiz çeşitleri vardır. Üflenerek çalınır.

enst_koray

Koray

Koray bitkisinden yapılan, beş delikli, dişe takılarak ve üflenerek çalınan bir enstrümandır. Başkurtistan enstrümanıdır. Tatar korayı ise yedi delikli, dilli bir enstrüman olup üflenerek çalınır.

enst_sibizgi

Sıbızgı

Kazak ve Kırgız Türkleri enstrümanıdır. Dişe takılarak üflenip çalınır.

enst_mazhar-bendir

Mazhar (Bendir)

Tahta kasnağa deri gerilerek yapılır. Elle vurularak çalınır.

enst_kudum

Kudüm

Toprak veya döğme bakır gövde üzerine deri gerilerek yapılmış, çift gövdeli, zahme adı verilen ağaç çubuklarla vurularak çalınan bir enstrümandır. Uygur ve Özbek Türklerinde Çifte nagara ismi verilir.

enst_halile-zil

Halile, zil

İki büyük zilden yapılır. Ritim için kullanılır.

enst_murinhur

Murinhhur

Moğolistan ve Tuva enstrümanıdır. At başlı olup at kuyruğundan tellidir. Yayla çalınır.

enst_nefir

Nefir

Dağ keçisi boynuzundan yapılır. Eski tasavvuf musikisi enstrümanlarındandır.

enst_cetigen

Çetigen (Yatugan)

Orta Asya kökenli, diz üstünde ve parmakla çalınan bir enstrümandır.

Bir Cevap Yazın