Enstrüman Kursu

  • Enstruman kursları Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç yönetiminde yapılmaktadır.
  • Dersler her seviyeden katılıma açıktır.
  • Derslere başlamak için herhangi bir müzik bilgisi gerekmemektedir. Nota, makam, usul eğitimleri, sıfırdan başlayarak verilmektedir.

REBAB

Üç telli bir müzik aletidir. Bu tellerden ikisi ipek üzerine metal sarım, bir tanesi ise at kuyruğundan yapılmıştır. Ağırlıklı olarak at kuyruğundan yapılan telden çalınır.

Yayla icra edilen bir sazdır. Yay da yine at kuyruğundan yapılmaktadır. Gövdesi hindistan cevizinden yapılır ve erkseriyetle yayın balığı derisiyle kaplanır. Rebab hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

NEY

Kamıştan yapılır. İçi boş olup yedi deliği vardır. Üflenerek çalınır. Değişik akortlar için değişik boyda neyler kullanılır.

UD-KOPUZ

Onbir telli, mızrapla çalınan bir enstrümandır. Kısa saplı ve geniş gövdelidir. Asya kökenlidir. Daha küçük gövdeli ve üzeri deri kaplı olanına Kopuz denir.

ÇENG

Asya kökenli, ondört ila yirmidört telli olabilen, diz üstüne dik olarak tutularak iki elle çalınan bir enstrümandır. Arp’ın atası sayılır. Eskiden mevlevi musikisinde ve klasik musikide kullanılırdı.

Bir Cevap Yazın